narrida.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   1 egz. / 40.50 38,48   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:
wydawnictwa polskie
podział tematyczny
 
wydawnictwa anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:
Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:
sposoby płatności i dostawy
kontakt
Cookies na stronie
 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
(22) 216 80 45

PODSTAWY STATYSTYKI Z ELEMENTAMI DEMOGRAFII


MALINOWSKI A.

wydawnictwo: LIBER , rok wydania 2009, wydanie I

cena netto: 40.50 Twoja cena  38,48 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Podręcznik odpowiada standardom kształcenia na kierunku Administracja w zakresie statystyki z demografią.

Zawiera syntetyczny wykład statystyki opisowej, przedstawia metody gromadzenia danych statystycznych i organizację statystyki publicznej w Polsce.


Spis treści:

Wstęp


Rozdział I. Zagadnienia wstępne
l. Przedmiot statystyki
2. Podstawowe pojęcia statystyczne
3. Etapy badania statystycznego
4. Przygotowanie badania
5. Pomiar statystyczny
6. Gromadzenie danych statystycznych


Rozdział II. Organizacja statystyki publicznej w Polsce
l. Statystyka publiczna
2. Zasady gromadzenia i opracowania danych
3. Współpraca międzynarodowa
4. Tajemnica statystyczna
5. Udostępnianie danych statystyki publicznej


Rozdział III. Opracowanie materiału statystycznego
1. Szeregi rozdzielcze i ich prezentacja graficzna
2. Rozkłady kumulacyjne i ich prezentacja graficzna
3. Rozkłady częstości zmiennej jakościowej i ich prezentacja graficzna


Rozdział IV. Miary tendencji centralnej
1. Natura miar tendencji centralnej
2. Dominanta
3. Wentyle
4. Średnia arytmetyczna
5. Średnia harmoniczna i geometryczna
6. Zależności między wartościami średnich


Rozdział V. Miary rozproszenia
l. Natura miar rozproszenia
2. Pozycyjne miary rozproszenia
3. Odchylenie przeciętne
4. Odchylenie standardowe
5. Współczynniki zmienności


Rozdział VI. Inne miary opisu statystycznego
l. Miary asymetrii
2. Miary pułapu
3. Miary koncentracji


Rozdział VII. Miary zależności
l. Wprowadzenie
2. Tablice korelacyjne
3. Współczynnik korelacji liniowej r-Pearsona
4. Współczynniki regresji prostoliniowej
5. Współczynnik korelacji rang Spearmana
6. Współczynniki korelacji dla cech dychotomicznych


Rozdział VIII. Analiza szeregów dynamicznych
1. Budowa szeregu dynamicznego
2. Typologia zmian w czasie
3. Metody wyznaczania trendu
4. Wyznaczanie wahań okresowych


Rozdział IX. Indeksy statystyczne
1. Indeksy statystyczne
2. Indywidualne indeksy dynamiki
3. Agregatowe indeksy dynamiki
3.1. Uwagi ogólne
3.2. Indeksy agregatowe cen
3.3. Indeksy kosztów utrzymania
3.4. Indeksy agregatowe masy
3.5. Indeksy agregatowe wydajności pracy


Rozdział X. Podstawowe pojęcia i miary demografii
1. Przedmiot i metody badań demograficznych
2. Ogólne zasady budowy współczynnika demograficznego
3. Podstawowe współczynniki demograficzne
4. Tablice trwania życia
5. Prognozy demograficzne


Załącznik. Prognoza ludności Polski GUS na lata 2008-2035
1. Stan ludności i dynamika zmian
2. Zmiany w strukturze wieku ludności
3. Założenia prognostyczne na lata 2008-2035
Literatura
Indeks


182 strony, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone NARRIDA POLSKA Sp. z o.o. 2000-2014